Alabama 9,2 m2 specifikation

Alabama

Ritning Alabama

  • Väggtjocklek: 28 mm
  • Användbar boyta: 9,18 m²
  • Vägghöjd:194 cm
  • Totalhöjd:245 cm
  • Tak område: ca 13,7 m²
  • Taklutning: 17 °
  • Takutskjut: 50 cm
  • Tak:18 mm
  • Golv: 18 mm
  • Reglar golv: 45 x 70 mm
  • Dörrar: 1 x 1425 x 1775 mm
  • Fönster: 1 x 765 x 990 mm
  • Mindre information