Trento 103 m2 specifikation

 

 • Väggtjocklek: 70 mm
 • Användbar yta: 102 m2
 • Vägghöjd: 228 cm
 • Totalhöjd: 347 cm
 • Tak område: ca 127 m²
 • Taklutning: 18°
 • Takutskjut: 200 cm
 • Tak: 18 mm
 • Golv: 28mm
 • Reglar golv: 60 x 70 mm
 • Dörrar: 6 x 840 x 1955 mm ISO,
 • Fönster: 2 x 530 x 530 mm /7 x 1530 x 990 mm/1 x 765 x 990 mm ISO två glas.
 • Mindre information